Στηρίζουμε όλοι μαζί

Αγάπη για ζωή

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών The Scholars Παπαδαντωνάκη στο πλαίσιο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης θα συμμετέχουμε στην ενέργεια για συλλογή από καπάκια μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου και εν συνεχεία θα τα παραδώσουμε ώστε να αξιοποιηθούν για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.

Αγάπη για ζωή: http://www.agapigiazwi.com/p/blog-page_77.html
https://www.papadantonakis.gr/

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by