Πρόγραμμα σπουδών - Γερμανικά

german
ΗΛΙΚΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΙΠΕΔΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Δ΄ - Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥDeutsch I
Ε΄ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥDeutsch IIA1Fit in Deutsch 1
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥDeutsch IIIA2Fit in Deutsch 2
Α΄ - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥDeutsch IVB1Zertifikat B1 (Jugendversion)
Β΄ - Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥDeutsch VB2Zertifikat B2
Γ΄ ΓΥΜΝAΣΙΟΥ - Α΄ΛΥΚΕΙΟΥDeutsch VIC1Zertifikat C1
Α΄- Β΄ΛΥΚΕΙΟΥDeutsch VIIC2Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

© Copyright 2018-2019 "Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελπίδα Παπαδανωνάκη & ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΔΒΜ1 - Πληροφορική"
All Rights Reserved. Powered by