Η ιστορία μας

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών "TheScholarsGroup: Ελπίδα Παπαδαντωνάκη" ιδρύθηκαν το 1978 στο Πέραμα Αττικής και αποτελούνται από 3 εκπαιδευτήρια (Ελευθερίας 68/Χρυσοστόμου Σμύρνης 2 & Ολυμπίας /Ηπείρου 144 στο Πέραμα Αττικής).
Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, τα κέντρα μας παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς. Aυτό έχει επιτευχθεί με τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού μας, καθώς και την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Eίμαστε ιδρυτικά μέλη και ανήκουμε στο δίκτυο των εκπαιδευτικών "TheScholarsGroup" από το 2002, με κύριο στόχο την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μας. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη και η λειτουργία των *Κέντρων Δία Βίου Μάθησης Επιπέδου 1* και *η σχολή Πληροφορικής* από το Σεπτέμβριο του 2013 δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στους ενήλικες να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους. 

Τα Κέντρα μας είναι *αναγνωρισμένα ως εξεταστικά κέντρα από την PeopleCert και το ECDL*. Ήδη δεκάδες σπουδαστές – μαθητές και ενήλικες πέτυχαν στις εξετάσεις ECDL.

Οι διευθυντές Σπουδών Ελπίδα και Χρήστος Παπαδαντωνάκης έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, με ειδίκευση στη Μεθοδολογία, Διδακτική της Αγγλικής και στην ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. 
Directors of Studies: 

Elpida Papadantonakis
DipRSA, Cambridge University, UK 

Christos Papadantonakis 
B.A in English Language and Linguistics, University of Athens 
M.A in TEFL, Lancaster University, UK 
MSc in Educational Management & Administration, Harokopio University 

1978-2019 : 3141 επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Πανεπιστημίων Cambridge – Michigan

© Copyright 2018-2019 "Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελπίδα Παπαδανωνάκη & ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΔΒΜ1 - Πληροφορική"
All Rights Reserved. Powered by