Πρόγραμμα σπουδών - Αγγλικά

french
ΗΛΙΚΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΙΠΕΔΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Γ΄ - Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥCOURS I Preparatoire
Δ΄ - Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥCOURS II Débutant
Ε΄ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥCOURS III Pré-elémentaire A1A1DELF PRIM A1
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥElémentaire A2A2DELF PRIM A2
Α΄ - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥPré-intermédiaire B1B1DELF B1 SORBONNE B1
Β΄ - Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥIntermédiaire B2B2DELF B2 SORBONNE B2
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Α΄ΛΥΚΕΙΟΥSupérieur C1C1DALF C1 SORBONNE C1

© Copyright 2018-2019 "Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελπίδα Παπαδανωνάκη & ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΔΒΜ1 - Πληροφορική"
All Rights Reserved. Powered by