Οι στόχοι και αξίες μας
Στοχεύουμε στην ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση από το 1978 συνδιαμορφώνουμε και προάγουμε δεξιότητες ζωής και κοινωνικές αξίες στα παιδιά μας.

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by