ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς, 

Η διαδικτυακή ενημέρωση ολοκληρώθηκε από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους Διευθυντές Σπουδών για όλους τους μαθητές μας και οι βαθμοί προόδου έχουν ήδη σταλθεί στο  email  σας το χρονικό διάστημα 8 με 17 Φεβρουαρίου 2021.Παράλληλα, έχει αποσταλθεί σχετική αναλυτική ενημέρωση για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Η αξιολόγηση συνεχίζεται σε όλες τις δεξιότητες. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε προφορική διαδικτυακή  αξιολόγηση για  κάθε μαθητή εξατομικευμένα από το κ. Χρήστο Παπαδαντωνάκη για τα επίπεδα Β , C, D , E class τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου. Για το επίπεδο της Α  class  η προφορική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο  (θα λάβετε ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω). Η προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας συνεχίζεται.

Για ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Θέτουμε νέους στόχους για κάθε μαθητή ξεχωριστά με προσπάθεια και συνεργασία με εσάς και με τα παιδιά. 

Με εκτίμηση, 

Ελπίδα και Χρήστος Παπαδαντωνάκης

 

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by