ΒΑΘΜΟΙ 1ου ΔΙΜΗΝΟΥ

Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των μαθητών μας

Πρόσκληση

Προς

τους γονείς των μαθητών μας.

Σας προσκαλούμε στα εκπαιδευτήρια μας, Ηπείρου 144,Ελευθερίας 68 και Χρυσοστόμου Σμύρνης 2

την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 για την ενημέρωση σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό και την παραλαβή

 των  ελέγχων  του 1ου διμήνου.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, παρακαλούμε να προσέλθετε

 τη συγκεκριμένη  ημέρα και ώρα , όπως αναγράφεται στο έγγραφο που δόθηκε στους μαθητές μας.

Με εκτίμηση

Οι Διευθυντές Σπουδών

 

Ελπίδα Παπαδαντωνάκη

 Dip. RSA

Royal Society of Arts,

Cambridge University

Χρήστος Παπαδαντωνάκης

Πτυχιούχος Ελληνικής & Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,

MA in Teaching English as a foreign Language

Lancaster University, UK

MSc in Educational Management and Administration, Harokopio University, Athens

 

© Copyright 2018-2022 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by